Ұйымдастыру мәселелері

Ұйымдастыру мәселелері
Организационные вопросы

Жұмысты бастаудан бұрын алаңда не істеу қажет?

Что необходимо сделать на площадке до начала работ?

Ол үшін ... қажет.

Для этого необходимо обеспечить ...

- алаңды қоршау

- ограждение площадки

- алаңды сумен жабдықтау

- снабжение площадки водой

- ауыр салмақты жабдықты тасымалдау үшін рельстер төсеу

- прокладку рельсов для транспортировки тяжеловесного оборудования.

Жұмысшылар үшін асхана салу қажет.

Необходимо построить столовую для рабочих.

Тапсырыскер алаңның ... жағдайлары туралы толық ақпаратты мердігерге береді.

Заказчик передает подрядчику полную информацию о ... условиях площадки.

- геологиялық

- геологических

- гидротехникалық

- гидротехнических

- климаттық

- климатических

- ұлттық

- национальных

- табиғи

- природных

Кірме жолдарды пайдалануға қойылатын қандайда бір шектеулер бола ма?

Имеются ли какие-либо ограничения на использование подъездных дорог?

Сіздер алаңға апаратын барлық жолдарды пайдалана аласыздар, бірақ олардың зақымдалуын болдырмау үшін шаралар қолдануларыңыз қажет.

Вы можете использовать все дороги, ведущие к площадке, но необходимо предпринять меры для предотвращения их повреждения.

Алаңға баратын кірме жолдарды қарау кезінде біз олардың кейбір телімдерінің ауыр салмақты және көлемі үлкен жүктерді тасымалдау талаптарына сай келмейтінін анықтадық.

Во время осмотра подъездных путей к площадке мы обнаружили, что некоторые участки их не отвечают требованиям перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов.

Олардың кеңейтілуі және нығайтылуы туралы мәселе дереу шешіледі.

Вопрос об их расширении и укреплении будет решен незамедлительно.

Мердігер барлық қызметкерлер мен инженерлер үшін құрылыс алаңына және барлық жұмыстарға кедергісіз жетуді қамтамасыз етеді.

Подрядчик обеспечит беспрепятственный доступ на строительную площадку и ко всем работам для всех рабочих и инженеров.

Тапсырыскер алаңды қарап, ... танысады.

Заказчик произведет осмотр площадки и ознакомится с ...

- алаңға апаратын жолдармен

- доступом на площадку

- алаңның бедерімен

- рельефом площадки

- алаңдағы топырақтың сипатымен

- характером почвы на площадке.

Құрылыс алаңына арнаулы күзеттің ұйымдастырылуы қажет пе?

Нуждается ли строительная площадка в организации специальной охраны?

Жоқ, сіздер жай қарауыл күзетін, сондай-ақ алаңның жарықтандырылып, қоршалуын, олардың жөнделген күйде ұсталуын қамтамасыз етуге тиіссіздер.

Нет, вы должны обеспечить обычную сторожевую охрану, а также освещение и ограждение площадки и содержать их в исправном состоянии.

Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер алаңнан ... әкетуге тиіс.

По завершению работ подрядчик должен удалить с площадки ...

- уақытша құрылыстарды

- временные сооружения

- қоқысты

- мусор

- пайдаланылмаған материалдарды

- неиспользованные материалы

- құрылыс жабдығын

- строительное оборудование

Алаңдағы археологиялық мүддені білдіретін барлық табылған заттар тапсырыскердің даусыз меншігі деп саналады.

Все обнаруженные на площадке предметы, представляющие археологический интерес, считаются абсолютной собственностью заказчика.

Алаңнан тыс желілердің құрылысын тапсырыскер жүзеге асырады.

Сооружение внеплощадочных сетей осуществляется заказчиком.

Сіздер жұмыстар жүргізілетін телімдерді қандай мерзімде бересіздер.

В какие сроки вы будете передавать участки для проведения работ?

Өз практикамызға сүйене отырып, телімдерді сіздердің иеліктеріңізге жұмыстардың басталуынан 30 күн бұрын береміз.

Исходя из нашей практики, считаем целесообразным передавать участки в ваше владение за 30 дней до начала проведения работ.


Казахско-русский экономический словарь.

Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "Ұйымдастыру мәселелері" в других словарях:

 • шекара күзетін басқару органдарының қарауына жататын мәселелер — Қазақстан Рес публикасының Мемлекеттік шекарасын анықтау және өзгерту, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы мен аумағын күзету ең жоғары мемлекеттік өкімет пен басқару органдары арқылы Қазақстан Республикасының қарауына жатады.… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • азаматтық қорғаныс күштерінің топтамасы — (Группировка сил гражданской обороны) тиісті бастықтың шешімі бойынша зақым ошақтарында құтқару және шұғыл апаттық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу үшін құрылатын топ. А.қ.к.т н құру мен оның атқаратын жұмысы алдын ала жоспарланады. Мұнда жұмыс …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • қазақстанның негізгі қауіп-қатерлері — Орта мерзімді кезеңдегі негізгі сыртқы қауіп қатерлер ретінде мыналар қарастырылады: – республика шекарасына тікелей таяу жерде болып жатқан және ықтимал әскери қақтығыс ошақтары; – республика аумағына бандалық құрамалардың, экстремистердің,… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • нұсқау — (Инструкция; лат. instructio – құру, ереже) әскердің (күштің) қандай да бір жағын реттейтін немесе ұрыс құралдарын қолдану мен пайдалану мәселелері бойынша толық нұсқаулары бар құжат. Н. мемлекеттің қолданыстағы заңдары, үкіметтің қаулылары,… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • таулы жердегі қимылдарды тылдық қамтамасыз ету — (Тыловое обеспечение действия в горах) таулы жерлердегі батальонды тылмен қамтамасыз ету бөлімшелерді ұрысқа қабілетті түрде ұстап тұру және жүктелген тапсырмаларды орындау үшін оларға қолайлы жағдайлар жасау мақсатында жүзеге асырылады. Таулы… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • тексерулер — (Проверки) әскери бөлімдер, құрамалар, әскери оқу орындары мен әскери мекемелердің шынайы жағдайын, жеке құраммен әскери қызметті жүргізу, заңдарды, директиваларды, бұйрықтарды (үкімдерді) орындау сапасын анықтау, сонымен қатар кемшіліктер мен… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • үкіметтің мемлекеттік қорғанысқа басшылығы — Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттің қорғаныс қабілеті мен әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы саясатының негізгі бағыттарын әзірлеуге, қарамағындағы атқарушы билік органдарының әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • әскери-инженерлік өнер — (Военно инженерное искусство) мемлекет аумағын әскери инженерлік тұрғыдан дайындаудың, инженерлік әскерлерді ұйымдастыру мен қаруландырудың, оларды ұрысқа қатыстырудың теориясы мен практикасы. Инженерлік әскерлер бөгеттер мен кедергілер жасау,… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • әскери өнер тарихы — (История военного искусства) түрлі қоғамдық экономикалық құрылымдарда қарулы күрес тәсілдері мен түрлерін дамыту туралы әскери ғылым саласы. Әскери өнер тарихы қарулы күресті дамыту заңдылықтарын айқындайды, стратегияны дамытуды, оперативтік өнер …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • әскери техниканы тексеру — (Осмотр военной техники) әскери техника үлгілерінің жағдайларын және олардың әр түрлі режімде қолданылуын (арнаулы мақсаты бойынша дайындау мен қолдану, техникалық қызмет көрсету, тасу және сақтау) бақылау мақсатында тікелей тексеру жүргізу.… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

 • директива — (лат. dirigere бағыт беру) ұрыс қимылдарын дайындау мен жүргізу, жабдықтау, үйрету штаттық ұйымдастыру, т.б. әскердің (күштің) іс әрекеті мен өмірі мәселелерін қамтитын жазбаша түрдегі жауынгерлік өкімдік немесе қызметтік құжат. Д да өткізілетін… …   Казахский толковый терминологический словарь по военному делу

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»